Privacywet AVG: unieke kans om relatie met klanten of patiënten te verbeteren

Zo’n zes maanden na de invoering worstelen nog veel organisaties met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Terwijl een effectieve datastrategie juist een kans is om de relatie met klanten of patiënten sterk te verbeteren.

De nieuwe wet is een goede aanleiding geweest voor organisaties om exact in beeld te brengen welke persoonsgebonden data wordt verzameld en waarvoor die data precies wordt verbruikt. Dat zijn vragen waar een moderne klantgerichte organisatie sowieso een herder antwoord op wil hebben. Hoe is dat in uw organisatie georganiseerd?

Belangrijke kenmerken

Voor klantgerichte organisaties met een effectieve datastrategie is privacy altijd belangrijk geweest. Veel organisaties werken dagelijks aan een betere (digitale) klantervaring. Wat wij bij bond for web solutions zien, is dat succesvolle organisatie de volgende drie kernzaken minimaal hebben geregeld:

·         De verantwoordelijkheid voor data en privacy ligt bij het bestuur van een organisatie;

·         Data en privacy moet ook in de toekomst ‘duurzaam’ en gewaarborgd zijn;

·         Technologie is een hulpmiddel om persoonsgebonden data in beeld te brengen én te managen.

Slimme gereedschappen

Veel organisaties vergeten technologie in te zetten om bijvoorbeeld snel een compleet overzicht te hebben van alle verzamelde persoonsgegevens. Slimme gereedschappen helpen inzicht te krijgen in de verzamelde gegevens en maken een organisatie veel transparanter. U krijgt vandaag de dag het vertrouwen van klanten of patiënten indien u zorgvuldig met privacy gevoelige data omgaat.

Digitaal platform

Een eenvoudig voorbeeld is dat je gebruikers van een digitaal platform zelf inzicht kunt geven in welke gegevens er worden opgeslagen en bewaard. Dat geeft klanten of patiënten inzicht, zijn zelf 'in control' en zorgt voor vertrouwen.

Vertrouwen neemt ook toe als digitale formulieren standaard worden voorzien van een goede uitleg. Geef vooraf inzicht in wat er met de gegevens wordt gedaan. Dat geeft inzicht en zorgt voor vertrouwen en daar ontbreekt het nog al eens aan.

Monitoring

Hetzelfde geldt voor rapportagetools om privacygevoelige informatie doorlopend te monitoren. Beschikt uw organisatie over een dergelijke monitoring tool? Want zo kan een organisatie blijven sturen op ‘duurzame’ data en privacy.

De AVG is een roep om privacy beter te organiseren en inzichtelijk te houden. Vol doe aan de wet en ontvang als bonus: een goede, betrouwbare klantrelatie.